10212 Απόλεμοι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

10212 Απόλεμοι

Χιόνιζει , απλή χαρά  παρέλασης  φύσης , δεν βαριέται να χαρίζει στόλισμα πάνω μας.Στερούν την απόλαυση της ζωής.
Σε μονόπρακτο δράμα θεατές-πρωταγωνιστές,μια επανάληψη.Αμήχανοι παρατηρητές της κατρακύλας , μια σκηνή όλοι μας , μια γειτονιά.
Εικόνες ντυμένες ασπρόμαυρα.Αδίδακτοι μαθητές ,απόλεμοι στρατιώτες, σε άγνωστο πόλεμο δίνουμε παράσταση για ενα ρόλο.
Ανθρώπινη λεία  σε ενα σύγρονο ολοκαύτωμα.