201123 Αγκαλιάζοντας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

201123 Αγκαλιάζοντας

Χιλιάδες λέξεις. Ώρες αμέτρητες. Γέννα φροντίζεις. Μνήμες την συντροφεύουν. Περήφανος τις αγκαλιάζεις.