030723 Σύννεφο - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

030723 Σύννεφο

Καλοκαίρι αναποφάσιστο. Κρύβει ήλιο. Δοκιμάζει αντοχές. Τιμωρία. Απρόσιτος server στο cloud. Μαθήματα υπομονής προσφέρει.