130323 Θησαυρός - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

130323 Θησαυρός

Καταφύγιο γίνεσαι. Φυλάς θησαυρό. Πολύτιμα. Λάμπουν στα δικά σου μάτια. Χαίρεσαι να κουβαλάς αποκτήματα ζωής.