121222 Σέρνοντας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

121222 Σέρνοντας

Υπάρχουν. Ώρες κενές. Ασυντρόφευτες. Σέρνουν χρόνο. Σπατάλη ζωής. Θυσία χαμένη στον εσωτερικό εχθρό.