101022 Εύθραυστος - Love Issues | 7 γράμματα ebook

101022 Εύθραυστος

Εύθραυστη η προσδοκία. Προσέχεις. Ανασαίνεις ειρήνη. Ο χρόνος δοκιμάζει αντοχές. Πίστη επιβραβεύει.