140322 Σώζω - Love Issues | 7 γράμματα ebook

140322 Σώζω

Ο πόλεμος μαίνεται. Εχθρός εντός των πυλών. Σκιάζει τις ώρες. Η μάχη. Να μείνουν ζωντανά τα όνειρα. Να σωθούν ζωές.