020821 Εκόνα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

020821 Εκόνα

Χωρίς θέλω. Πείσμα πολιορκεί. Μια εικόνα που δεν παλιώνει.