040121 Αποστολή - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

040121 Αποστολή

Ιερή ευθύνη. Να ζητάς κάθε αύριο. Η ιστορία φωτίζει τα βήματα όσων δεν παραιτούνται.