030820 Αγγίζοντας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

030820 Αγγίζοντας

Μια εποχή. Ζεις σε κενό χρόνου. Χωρίς οι ανασφάλειες των ανθρώπων να αγγίζουν το κάθε αύριο. Ξημερώνεις τον έρωτα.