130420 Άγνωστο - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

130420 Άγνωστο

Περπατησιά χωρίς ανάσα από τα θέλω. Θυσία άσκοπη. Άχαρη ζωή σε άγνωστη εποχή.