030918 Λογαριασμός - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

030918 Λογαριασμός

Λογιστική πράξη που δεν συμφωνεί λογαριασμό. Η ζωή. Μια οικονομική ζημιά που κάποτε σε λούζει χαρά πλούτου.