090718 Χαρά - Love Issues | 7 γράμματα ebook

090718 Χαρά

Προσμονή. Ιερή συνθήκη. Παύση λυτρώνει. Γεμίζει λέξεις σου. Απλές. Χαρά φορτωμένες.