110618 Μαζί - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

110618 Μαζί

Πάρε με. Μαζί. Χαμόγελο αγκαλιά. Ταξίδι και προορισμός.