070518 Κάθε Στιγμή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

070518 Κάθε Στιγμή

Κατάθεση. Πόθος. Γεμίζει θησαυροφυλάκιο ψυχής. Καθαρός. Αξία προσθέτει. Πολύτιμη λάμπει η κάθε στιγμή.