190218 Ορατός - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

190218 Ορατός

190218 loveissues

Προσέχεις. Δεν τολμάς. Μικρές προσταγές φρουρούν τον πόθο. Ορατός. Χρωματίζει ασπρόμαυρες στιγμές.