100417 Δίπλα - δίπλα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

100417 Δίπλα - δίπλα

Δίπλα - δίπλα. Μοιράζεσαι. Αφήνεσαι να ακουμπά πάνω σου. Απορείς. Πως κυλά ο χρόνος χωρίς αυτή.