051216 Όριο - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

051216 Όριο

Αναίμακτα παιχνίδια. Άλλης εποχής. Βρέχουν ιδρώτα. Κουράστηκες. Δεν παίζεις. Είναι παιχνίδι η ζωή. Για άλλους. Χωρίς το ανθρώπινο όριο. Ληστεύουν. Δεν υπάρχει σκορ.