211116 Ιθάκη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

211116 Ιθάκη

Την ανατολή αναπνέεις. Μια πορεία σου πόθος. Ταξίδια χρώματα. Μια αγκαλιά δεν σβήνει την επιστροφή. Πόλος σου έγινε αυτή. Μια αόρατη ρότα. Γεννάει την έλξη. Με όποιο κόστος. Να βρεις την Ιθάκη.