180416 'Αρνηση - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

180416 'Αρνηση

Ξεχασμένες επέτειοι. Στηρίζουν δογματικά. Επιχειρήματα υπεράσπισης. Σε χθες που αρνείται το χρόνο.