191015 ΑΚΟΥΝΗΤΗ - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

191015 ΑΚΟΥΝΗΤΗ

Η Γη γυρίζει. Χωρίς οίκτο. Κι όμως ξέρεις μια γωνιά της. Ακούνητη. Χωρίς καλοκαίρια. Σταματημένη σε ένα Φθινόπωρο.