030815 Ερωτευμένοι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

030815 Ερωτευμένοι

Όλα μπορούν να σβήσουν μια στιγμή μετά. Στοιχισμένοι στην αντίστροφη μέτρηση. Απόλυτα ανθρώπινοι. Αδιάφοροι για το τέλος. Ερωτευμένοι.