270715 Χωρίς τύχη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

270715 Χωρίς τύχη

Η σιωπή καταπίνει. Αδιάκριτα τα χαμόγελα. Στοιβάζονται. Χωρίς τύχη.