221214 Μεγάλωσε η χαρά - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

221214 Μεγάλωσε η χαρά

Δεν περνά στιγμή ασυντρόφευτη. Κατάληψη. Γλυκός κατακτητής. Κάθε σκέψη. Φυτρώνει αγκαλιά. Μίκρυνε ο κόσμος. Μεγάλωσε η χαρά.