130514 Αναμέτρηση - Love Issues | 7 γράμματα ebook

130514 Αναμέτρηση

Σβήνεις. Ζωντανή μνήμη πολεμά. Παραμερίζεις. Χαμόγελα κρυμμένα σε σκοτάδια. Ποινές μοιράζονται στις ώρες που τα φανερώνουν. Μια αναμέτρηση. Το τώρα φυλλομετρά τα αύριο. Φορτία χωρίς αξία. Στολίσματα ψάχνεις. Στα όνειρα. Πτήσεις στο κενό. Άδεια αίθουσα προβολής. Αγκαλιάζει ψέμα. Λείπει. H μαγεία που νόμιζες αληθινή.