060114 Γραμμές - Love Issues | 7 γράμματα ebook

060114 Γραμμές

Μοιράζονται άνισα χαρές και λύπες. Φτώχεια. Θάλασσα αγκαλιάζει του πλούτου τις ακτές. Ο Ήλιος δεν ξεχωρίζει. Κοινή μοίρα το φως. Ορατό το πραγματικό. Δικαιοσύνη τύχη γεννά νικητές και ηττημένους. Άθλος το περπάτημα στο κόσμο. Ορφανός από νεράιδες. Αφιλόξενος. Βρίσκεις γραμμές να ακολουθείς. Πιστεύεις. Γκρεμός. Σωτηρία. Ψάχνεις γιατί. Σκιά σβήνει τα ίχνη. Επόμενος.