100624 Τυφλός - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

100624 Τυφλός

Εμπόδια. Ανθρώπινες φυλακές. Ανάξιοι συνοδοιπόροι. Κόντρα σε στόχους. Καταδικασμένοι στην σκιά. Δεν τους βλέπεις. Απείθαρχος. Πρόθυμος σε ακριβή θυσία.