030624 Χρώματα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

030624 Χρώματα

Μοναχική πορεία. Δική σου επικαιρότητα. Γεγονότα. Αλλάζουν επικεφαλίδα. Άγραφες σελίδες. Μονόχρωμο μέλλον. Το ίχνος σου. Παρόν χρωματίζει.