270524 Βήματα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

270524 Βήματα

Αδιάφορος στην δαπάνη. Πιστός. Σε κάθε βήμα. Ψάχνεις. Δικό σου ορίζοντα.