200524 Σύνορα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

200524 Σύνορα

Σε άλλη ταχύτητα. Κουβαλάς. Σταυρό και όνειρα. Τρομακτική ελευθερία. Νέα σύνορα γνωρίζεις. Τον χρόνο νικάς.