150124 Σκιά - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

150124 Σκιά

Υπάρχουν. Ημέρες χωρίς φως. Τιμωρούν τις ώρες. Καταδικασμένες αυτές. Σβήνουν στην σκιά.