181223 Μοίρα - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

181223 Μοίρα

Οι άνθρωποι. Μια λάμψη. Περικυκλωμένη. Σβήνει. Νικημένη από την ατέλεια.