111223 Κίνητρο - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

111223 Κίνητρο

Σκέψεις. Δημιουργούν   παρέλαση   λέξεων. Ζευγαρώνουν εικόνα αυτές. Επετειακή επανάληψη. Χαρίζει κάθε εβδομάδα. Κίνητρο που δεν ξεθωριάζει.