271123 Φως - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

271123 Φως

Στολίζει γιορτή ο χρόνος. Χαζεύεις τις ώρες. Την λάμψη να ντυθείς. Μνήμη κατακτά φως.