231023 Αριβίστας - Love Issues | 7 γράμματα ebook

231023 Αριβίστας

Μάζες καταναλώνουν. Πνεύμα αδύναμο. Ακόλουθοι πρόθυμοι. Κολυμπούν σε κενό. Ενάντια στην βαρύτητα. Χωρίς προορισμό. Ανώνυμοι πελάτες. Έρμαιο σε χαρισματικό αριβίστα.