161023 Ταλέντο #όχι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

161023 Ταλέντο #όχι

Θέατρο. Πρωταγωνιστές χωρίς ταλέντο υπηρετούν μια ιστορία. Ξέρουν πώς να αμείβονται χωρίς κόπο. Αδιαφορούν για τους πολλούς. Ανήκουν σε μια προνομιούχο ομάδα. Το κόμμα τους.