091023 Γεύση - Love Issues | 7 γράμματα ebook

091023 Γεύση

Αρπάζεις την χαρά. Αδιάφορος σε μετρήσιμα μεγέθη. Την γεύεσαι σαν παιδί. Ευγνώμων. Μια ακόμη στολίζει την ημέρα σου.