250923 Όσο - Love Issues | 7 γράμματα ebook

250923 Όσο

Ειδήσεις και εικόνες γκρεμίζουν. Άρνηση. Κλείνεις αυτιά και μάτια. Πολύτιμη η γαλήνη σου. Στέκεις ακοίμητος φρουρός. Προστάτης για μια ακόμη ανάσα. Για κάθε ημέρα. Για όσο ζεις.