180923 Απομόνωση - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

180923 Απομόνωση

Απομονώνεσαι. Στην προσωπική σου αίθουσα προβολής. Κρατάς μακριά τα αρνητικά. Μνήμη ζεις. Δικός σου κόσμος χαρίζει νέα θέλω.