110923 Επανάληψη - Love Issues | 7 γράμματα ebook

110923 Επανάληψη

Λέξεις συντάσσουν. Πρόταση επιθυμία. Ευλαβικά επαναλαμβάνεις. Μια Προσευχή. Στολίζει τις ώρες σου.