040923 Ουρανός - Love Issues | 7 γράμματα ebook

040923 Ουρανός

Ανάγκη για φυγή. Έκθετοι. Πατούν αφιλόξενη γη. Δικούς τους ουρανούς αναζητούν. Τις δικές τους στιγμές να ζουν.