040923 Ουρανός - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

040923 Ουρανός

Ανάγκη για φυγή. Έκθετοι. Πατούν αφιλόξενη γη. Δικούς τους ουρανούς αναζητούν. Τις δικές τους στιγμές να ζουν.