310723 Δική σου - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

310723 Δική σου

310723 your own

Ζωντανό ίχνος. Μονοπάτι χαράζει. Φωτίζει. Σε νίκες. Σε ήττες. Θρέφει πίστη. Θαύμα. Μεταμορφώνει τα όνειρα. Να συμβούν. Να γίνουν ζωή. Η ιστορία σου.