240723 Σιωπή - Love Issues | 7 γράμματα ebook

240723 Σιωπή

Σιωπές τυλίγουν. Συγκρατούν. Ουδέτερες ντύνουν τις ώρες. Τυχερός. Φωλιάζω σε στοργική αγκαλιά.