240723 Σιωπή - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

240723 Σιωπή

Σιωπές τυλίγουν. Συγκρατούν. Ουδέτερες ντύνουν τις ώρες. Τυχερός. Φωλιάζω σε στοργική αγκαλιά.