170723 Πλοηγοί - Love Issues | 7 γράμματα ebook

170723 Πλοηγοί

Αγαπούν. Άδολα. Χωρίς όριο. Λίγα χρόνια αρκούν. Αφήνουν ανεξίτηλο ίχνος. Ζωγραφιά σημάδι στην καρδιά. Διδάσκουν. Πίστη. Αφοσίωση. Χαρά ξεχειλίζει όταν βρίσκονται δίπλα μας. Τετράποδοι Άγγελοι. Τρέχουν με ταχύτητα την ζωή. Σύντροφοι. Πλοηγοί. Μας οδηγούν στον δρόμο για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.