100723 Ταξίδια - Love Issues | 7 γράμματα ebook

100723 Ταξίδια

Η σκέψη αγκαλιάζει. Απελευθερώνει. Τα άσχημα κρατά μακριά. Απεριόριστη πρόσβαση δίνει. Σε ταξίδια όπου αγαπάς.