100723 Ταξίδια - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

100723 Ταξίδια

Η σκέψη αγκαλιάζει. Απελευθερώνει. Τα άσχημα κρατά μακριά. Απεριόριστη πρόσβαση δίνει. Σε ταξίδια όπου αγαπάς.