190623 Απόσταση #όχι - Love Issues | 7 γράμματα ebook

190623 Απόσταση #όχι

Ταξίδια. Κάποιες φορές. Παραβιάζουν φυσικούς νόμους. Υπερπηδούν αποστάσεις. Σβήνουν χρόνο. Σε φέρνουν μπροστά. Μοναδική εικόνα. Φωτίζει νύχτα. Μαγεία. Είναι τα όνειρα.