120623 Επιπλέω - Love Issues | Απόστολος Μωραϊτέλλης

120623 Επιπλέω

Αναμονές. Γλυκιές γουλιές. Ανάμεσα. Επιπλέουν. Πριν χαθούν στα γεγονότα.